Повідомлення й сигнали повідомлення

Завданням радіотехніки є передача інформації за допомогою електромагнітних хвиль.
Сукупність пристроїв, призначених для передачі інформації, а також середовище, в якому поширюються електромагнітні хвилі, утворюють канал зв’язку.
У разі радіомовлення передана інформація (повідомлення) являє собою мову, музику і інше і призначена для великого числа споживачів.
Щоб забезпечити передачу повідомлень, їх спочатку перетворять в електричні сигнали (напруга або струм), звані сигналами повідомлень. У радіомовлення це проводиться за допомогою мікрофона. Коливання мембрани мікрофону, викликані звуковою хвилею, перетворюються в електричні коливання звукової частоти, форма яких повторює форму звукового тиску. Звукові сигнали в загальному випадку є безперервними випадковими сигналами.
В радіозв’язку знаходять все більше застосування цифрові методи передачі інформації. Електричний сигнал повідомлення в цифрових системах зв’язку являє собою послідовність імпульсів, найчастіше мають прямокутну або колоколообразную форму. Такі сигнали називають дискретними.
Важливою характеристикою сигналу повідомлення є його спектр, який являє собою перетворення Фур’є функції u (t), яка описує залежність напруги сигналу повідомлення від часу. Спектр сигналу зручно зображувати графічно у вигляді спектрограми. Бувають амплітудно-частотні спектрограми і фазочастотную спектрограми.
Так як вухо людини не реагує на фази коливань, в звуковому радіомовленні користуються тільки амплітудно-частотними спектрограмі. У тому випадку, коли спектри сигналів займають багато октав, при побудові спектрограм зазвичай користуються логарифмічною шкалою частот, на якій відкладаються НЕ частоти, а їх десяткові логарифми.
Ширина спектра повідомлення визначає інтервал частот, що відводиться даного каналу зв’язку.
При передачі мови або музики ширина спектру сигналу повідомлення визначається спектром звукових частот, т. Е. Займає інтервал від 20 Гц до 20 кГц. У тих випадках, коли це необхідно, обмежують ширину спектра сигналу повідомлення. При цьому погіршується якість відтворення переданого повідомлення, зате збільшується число можливих каналів зв’язку. При створенні службової радіозв’язку між двома об’єктами (наприклад, між Землею і летять літаком, двома кораблями і т. Д.) Якість відтворення переданого повідомлення повинно бути таким, щоб забезпечити розбірливість мови. Для цього достатньо передавати сигнал повідомлення в інтервалі частот від 200 Гц до 3 кГц. При високоякісному радіомовлення, коли важливо зберігати не тільки інформацію, що міститься в мові, а й тембр голосу, а також забезпечити неспотворену передачу музики, спектр частот повідомлення повинен бути значно ширше (наприклад, від 30 Гц до 4,5 кГц).

Посилання на основну публікацію