Потужність в електричних ланцюгах

В якості одного з характеризують поведінку електронів параметрів (крім струму і напруги) може виступати потужність. Вона являє міру кількості роботи, яку можливо зробити за одиницю часу. Робота часто порівнюється з підйомом ваги. Так, чим більше виявиться вага і висота його підйому, тим більший обсяг роботи виконано.

Потужність, визначаючи швидкість здійснення роботи в одиницю часу, вважається що дорівнює добутку напруги і сили струму:

P = IU,

де:

  • P – потужність струму,
  • I – сила струму,
  • U – напруга в ланцюзі.

Потужність є величиною, що позначає інтенсивність передачі електроенергії. З метою вимірювання потужності застосовуються ватметри. Потужністю визначається робота по переміщенню електричних зарядів за одиницю часу.

Потужність струму в різних приладах і обладнанні буде залежати паралельно від таких основних величин, як напруга і сила струму. Чим вище буде струм, тим більшим виявиться значення потужності, відповідно, вона зростає і якщо напруга підвищиться.

Існує два основні різновиди електричної потужності:

  • активна;
  • реактивна.

У першому випадку потужність електроструму безповоротно перетворюється такі види енергії, як:

  • механічна;
  • теплова;
  • світлова;
  • інші.

У виробничій та побутовій середовищі застосовуються вже більші значення: кіловати і мегавати. До реактивної потужності буде ставитися така ступінь електричного навантаження, яка створюється в пристроях індуктивними і ємнісними коливаннями енергії електромагнітного поля.

Посилання на основну публікацію