Потужність. Коефіцієнт корисної дії

Потужність – це робота, виконувана в одиницю часу:

Потужність при поступальному русі:
P = Fvcpcosα,
де F – модуль сили, що діє на тіло;
vср – середня швидкість руху тіла.
Середня потужність при поступальному русі дорівнює добутку модуля сили на середню швидкість переміщення і на косинус кута між напрямком сили і швидкості.
Потужність при обертанні.
P = Mвpωcp,
де ωcp – середня кутова швидкість;
Mвр – поводить момент.
Потужність сили при обертанні дорівнює добутку обертального моменту на середню кутову швидкість.
Коефіцієнт корисної дії. Будь-яка машина і механізм, здійснюючи роботу, витрачає частину енергії на подолання опорів. Крім корисної роботи, машина здійснює ще і додаткову роботу.
Ставлення корисної роботи до повної роботі або корисної потужності до всієї витраченої потужності називається коефіцієнтом корисної дії (ККД):

Корисна робота (потужність) витрачається на рух із заданою швидкістю і визначається за формулами:
W = FScosα;
P = Fvcosα;
W = Mврv, P = Mвpω.
Витрачена потужність більше корисної на величину потужності, що йде на подолання тертя в ланках машини, на витоку і подібні втрати.
Чим вище ККД, тим досконаліше машина.

Посилання на основну публікацію