Потенціометр

Потенціометр має два основних значення, широко використовуваних в електроніці. Цим поняттям можуть називати як прилад, так і електронний компонент. Розглянемо окремо кожне з цих значень.

Потенціометр – прилад для вимірювання тиску і ЕРС.

Потенціометр – прилад для вимірювання електричної напруги і ЕРС (електрорушійної сили) компенсаційним методом. Цей метод полягає в розрахунку напруги (ЕРС), прикладеного до електричного опору, заздалегідь відомої величини, за яким пропускають електричний струм, також заздалегідь відомою амплітуди.

На практиці потенціометр широко використовується також і для вимірювання неелектричних величин, перетворених в напругу або струм. Наприклад, для вимірювання рівня рідких і сипучих речовин.

Потенціометр – змінний резистор

Потенціометр – це регульований по величині резистор, використовуваний в якості подільника електричної напруги. Один з контактів потенціометра (як правило, середній) з’єднаний з повзунком, що рухаються по контактній площадці. Рухаючись по майданчику, завдяки електричному контакту він перерозподіляє співвідношення електричних опорів між іншими контактами. В результаті, прикладена до потенціометра напруга, перерозподіляється (ділиться) в залежності від співвідношення опорів його сторін.

Існують не тільки механічні, а й електронні потенціометри, в яких розподіл прикладеної напруги здійснюється не за допомогою механічного пересування повзунка, а за допомогою перетворення його в електронних ланцюгах.

Потенціометри широко застосовуються в побутовій техніці для регулювання різних параметрів її роботи.

Посилання на основну публікацію