Потенціал: визначення

Потенціал електростатичного поля в даній точці чисельно дорівнює роботі, що здійснюється силами поля при переміщенні одиничного позитивного заряду в нескінченність з даної точки:

Потенціал

де φ – потенціал, A – робота, q – позитивний заряд.

Потенціал – є величиною скалярної. Потенціал вважається позитивним, якщо переміщення позитивного одиничного заряду з даної частини поля в нескінченність відбувається силами поля, і негативним, якщо сили поля перешкоджають цьому переміщенню.

Так як робота в силовому полі дорівнює різниці потенційних енергій 2х точок поля, між якими здійснюється переміщення, значить:

Потенціал

Робота дорівнює різниці енергій кінцевої і початкової точок, взятої з протилежним знаком: А = – (En∞ – En1). Потенційна енергія точки в нескінченності прийнята рівною нулю: En∞ = 0; Еn1 ≡ Еn – потенційна енергія розглянутої точки поля. Вибір нульового рівня потенціалу довільний, так як фізичний зміст має не сам потенціал, а різниця потенціалів, або напруга поля.

Посилання на основну публікацію