Потенціал провідника

Раніше ми говорили про потенціал тієї чи іншої точки електростатичного поля. Великий інтерес представляють безлічі точок, потенціал яких однаковий. Один приклад такого безлічі ми знаємо – це еквіпотенціальні поверхні. Іншим чудовим прикладом служить провідник.

Всі точки провідника мають однаковий потенціал. Іншими словами, різниця потенціалів між будь-якими двома точками провідника дорівнює нулю. Справді, якби між якою-небудь парою точок провідника існувала ненульова різниця потенціалів, виник би струм від однієї точки до іншої – адже в цьому випадку електричне поле здійснювало б ненульову роботу з переміщення зарядів між даними точками. Але в електростатики ніякого струму бути не може.

Потенціал якоїсь (і тоді будь-який) точки провідника називається потенціалом провідника.

Як бачимо, провідник являє собою «еквіпотенціальний обсяг». Зокрема, поверхню провідника є еквіпотенційної поверхнею. Це дає додаткове пояснення затвердження попереднього пункту – ми ж знаємо, що лінії напруженості електростатичного поля перпендикулярні еквіпотенціальною поверхнею.

Посилання на основну публікацію