Поступальний рух

Рух тіла можна назвати прогресивним, якщо на даному тілі можна провести пряму через дві точки, яка буде рухатися паралельно свого попереднього стану.

Будь-яке тіло в природі, яке рухається по прямій лінії, рухається поступально, а кожна точка на даному тілі описує траєкторію прямій лінії або окружності.

Під час поступального руху кожна точка заданого тіла описує однакові траєкторії, має однакову величину швидкості, а також прискорення.

Вивчення даного виду руху для твердого тіла можна звести до його вивчення для точки, що знаходиться на тілі, яке рухається поступально.

Посилання на основну публікацію