Послідовне і паралельне з’єднання резисторів

Послідовне з’єднання резисторів послідовне з’єднання резисторів застосовується для збільшення опору. Тобто коли резистори з’єднані послідовно, загальний опір дорівнює сумі опорів кожного резистора. Наприклад, якщо резистори R1 і R2 з’єднані послідовно, їх загальний опір вираховується за формулою:

R = R1 + R2.

Це справедливо і для більшої кількості з’єднаних послідовно резисторів:

R = R1 + R2 + R3 + R4 + … + Rn.

Ланцюг з послідовно з’єднаних резисторів буде завжди мати опір більше, ніж у будь-якого резистора з цього ланцюга.

При послідовному з’єднанні резисторів зміна опору будь-якого резистора з цього ланцюга тягне за собою як зміна опори всього ланцюга так і зміна сили струму в цьому ланцюзі.

Паралельне з’єднання резисторів необхідно для зменшення загального опору і, як варіант, для збільшення потужності декількох резисторів в порівнянні з одним.

Посилання на основну публікацію