Поширення світла

Окремі закони оптики були сформульовані задовго до того, як була визначена сутність світла. Одним з таких законів буде закон прямолінійного поширення світла. Згідно з ним в однорідної прозорому середовищі світло поширюється прямолінійно. Він був визначений в ще III в. до н. е. давньогрецьким вченим Евклідом.

Якщо середовище не прозора, то світ не буде поширюватися.

Прямолінійністю поширення світла в однорідному середовищі пояснює формування тіні. Тінню називають фрагмент простору за непрозорим об’єктом, куди не проходить світло. Форма різкої тіні на екрані ідентична формі деякого перетину предмета, паралельного площині екрану; розміри ж тіні обумовлені взаємним розміщенням джерела, об’єкта і екрану.

У разі джерел кінцевих розмірів на екрані утворюється різка тінь, обрамлена полутенью – частково освітленій областю простору.

Закон прямолінійного світла можна отримати, застосувавши принцип Ферма. Цю концепцію, висловив в 1660 р П. Ферма, вона є узагальненням законів геометричної оптики. Відповідно до неї: в просторі між двома точками світло піде тим шляхом, уздовж якого час його проходження мінімально. В однорідному середовищі швидкість світла незмінною. Отже, найкоротший термін проходження світлом дистанції між двома точками збігається з рухом по найкоротшому відстані, значить по прямій лінії.

Закон про прямолінійній поширенні світла застосовують для пояснення таких явищ, як затемнення.

Практично місцезнаходження оточуючих нас об’єктів ми визначаємо, маючи на увазі, що світло від об’єкта потрапляє в наше око по прямолінійних траєкторіях. Наша орієнтація в зовнішньому світі повністю спирається на закон про прямолінійній поширенні світла.

Посилання на основну публікацію