1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Фізика
  3. Поляризація полярних діелектриків

Поляризація полярних діелектриків

Молекули деяких діелектриків складаються з іонів (наприклад, молекула води складається з негативного іона кисню і двох позитивних іонів водню). Центри позитивних і негативних електричних зарядів таких молекул зазвичай зміщені відносно один одного, утворюючи полярну молекулу, або так званий електричний диполь. Електричний диполь – система, утворена двома рівними по модулю різнойменними точковими зарядами. Діелектрики, що складаються з молекул-диполів, називають полярними діелектриками.

У відсутність зовнішнього електростатичного поля молекули полярного діелектрика розташовані хаотично, і їхні власні електростатичні поля взаємно компенсують один одного (рис. 155, а). При внесенні такого діелектрика в електростатичне поле кожна молекула повертається, намагаючись розташуватися уздовж ліній напруженості поля (рис. 155, б). У результаті одна грань діелектрика виявляється зарядженою негативно, а інша – позитивно.

Орієнтацію диполів під дією зовнішнього електростатичного поля називають поляризацією діелектрика.

Заряди, які при цьому виникають, називають поляризаційними.

ПОДІЛИТИСЯ: