Поляризація полярних діелектриків – коротко

Молекули деяких діелектриків складаються не з іонів, а з атомів, наприклад молекули водню, азоту та ін. Під час відсутності зовнішнього електростатичного поля центри позитивних і негативних зарядів у цих молекул збігаються. Такі молекули отримали назву неполярних, а діелектрики, що складаються з них, називають неполярними діелектриками.

При внесенні такого діелектрика в електростатичне поле центри позитивних і негативних зарядів молекул діелектрика зміщуються в протилежні сторони, утворюючи своєрідні гантелі-диполі. Осі подібних диполів орієнтуються уздовж ліній напруженості зовнішнього поля. На малюнку 156 представлена ​​модель неполярной молекули поза полем (рис. 156, а) і в електростатичному полі (рис. 156, б).

У результаті, як і у випадку з полярними діелектриками, в неполярних діелектриках на одній грані з’явиться позитивний поляризаційний заряд, на іншій – негативний.

На відміну від вільних зарядів провідника, поляризаційні заряди на поверхні діелектрика не переміщаються. Тому їх часто називають також пов’язаними зарядами. Ці заряди не можна відокремити один від одного. Так, якщо поляризований діелектрик розрізати навпіл, то на одному кінці кожної половинки буде нескомпенсований позитивний заряд, а на іншому – негативний.

Посилання на основну публікацію