Подвійна природа світла — фізика

При вивченні оптики ми вважали, що світло є хвилею, однак, з недавніх пір ми знаємо, що світло – це потім фотоном. Але що таке насправді світло? Насправді і одне, і друге твердження повністю вірні.

1. Коли ми вивчали інтерференцію і дифракцію, ми прийшли до висновку і експериментально підтвердили, що світло є хвилею. Тому йому властива хвильова природа.

2. Однак, при розгляді багатьох процесів в даному курсі фізики ми доведемо, що світло є спрямованим потоком частинок, що мають певну енергію. Все, що не відбувалося б зі світлом, можна пояснити з точки зору вивчення фотонів. Світло поширюється з їх допомогою, а так само випромінюється завдяки ним.

Звідси можна зробити висновок, що світло має корпускулярну природу.

Посилання на основну публікацію