Піроелектрики – доповідь

У Піроелектрики спонтанна поляризація екранує з вільними зарядами, які компенсують пов’язані заряди. Нагрівання піроелектрика змінює його поляризацію. При температурі плавлення піроелектричні властивості зникають зовсім.

Частина піроелектриків відноситься до сегнетоелектриків. У них напрямок поляризації може бути змінено зовнішнім електричним полем.

Існує гістерезисна залежність між орієнтацією поляризації сегнетоелектріка і величиною зовнішнього поля.

У досить слабких полях поляризація лінійно залежить від величини поля. При його подальшому збільшенні всі домени орієнтуються в напрямі поля, переходячи в режим насичення. При зменшенні поля до нуля кристал залишається поляризованим. Відрізок СО називають залишкову поляризацію.

Поле, при якому відбувається зміна напрямку поляризації, відрізок ДО називають коерцитивної силою.

Нарешті, кристал повністю змінює напрямок поляризації. При черговому зміні поля крива поляризації замикається.

Однак, сегнетоелектричних стан кристала існує лише в певній галузі температур. Зокрема, сегнетова сіль має дві точки Кюрі: -18 і +24 градусів, в яких відбуваються фазові переходи другого роду.

Посилання на основну публікацію