Перший закон термодинаміки для ізопроцесів

Ізотермічний процес

Так як при даному процесі температура залишається незмінна, то все кількість енергії, яке може бути передано газу, йде тільки на вчинення роботи, без зміни внутрішньої енергії, яка спричинила б за собою зміну температури.

Ізохорний процес

В даному випадку не відбувається зміна обсягу, а це значить, що робота над газом не відбувається. Отже, все отримане тепло йде на його нагрівання, а значить, змінюється внутрішня енергія.

Ізобаричний процес

Під час ізобарного нагрівання для збереження постійного тиску газ повинен знаходитися під вільним поршнем, який здатний переміщатися при нагріванні. В результаті цього відбувається зміна його обсягу. А це означає, що внутрішня енергія газу змінюється під час здійснення роботи і при теплообміні.

Адіабатичний процес

Даний процес відбувається в тому випадку, коли не відбувається теплообміну з навколишнім середовищем. Даний процес може протікати тільки в тому випадку, коли газ ізольований від зовнішнього середовища.

Посудина, який не дозволяє виробляти теплообмін, називається посудиною Дьюара, інакше кажучи – термос.

Посилання на основну публікацію