Переваги та недоліки постулатів Бора

1. При вивченні процесів всередині атома Бор довів, що не можна використовувати класичні фізичні закони. Для цього підійдуть закони квантування. Більш того, всі величини пропорційні постійної перекресленою Планка. Саме ця фундаментальна константа лежить в основі всіх квантових законів.

2. Саме теорія Бора стала першою з тих, що встановила наявність стаціонарних рівнів енергії.

3. Модель Бора дозволила визначити розміри орбіт, величину частот і довжин хвиль випромінювань.

Однак, незважаючи на це, дана теорія здатна описати тільки атом водню і зовсім не лягати в опису простого гелію. Більш того, теорія не огляду в повній мірі описати і сам атом водню.

Посилання на основну публікацію