Перетворення енергії гармонійних коливань

Під час здійснення гармонійних коливань справедливий закон збереження енергії.

Вся механічна енергія, сума потенційної і кінетичної енергії, під час гармонійних коливань залишається незмінною.

У найнижчій точці, в початковому положенні математичного маятника, кінетична енергія досягає свого максимуму, так як в цій точці значення швидкості максимальне.

У точці, де маятник досягає максимальної амплітуди, тіло досягає максимальне значення потенційної енергії.

У проміжних значеннях механічна енергія складається з суми кінетичної і потенційної енергії.

Е = Ек + Еп = Ек.мах = Еп.мах.

Ці ж правила справедливі і для пружинного маятника.

Посилання на основну публікацію