Переміщення, швидкість і прискорення – векторні величини

Пам’ятаєте, ми говорили раніше, що переміщення, швидкість і прискорення – це векторні величини? Тепер, володіючи новими знаннями про вектори, можна перевести скалярні рівняння в векторну форму:

S = V0 (t1-t0) + 1 / 2a (t1-t0) 2

Повний вектор переміщення – це комбінація переміщення з початковою швидкістю і переміщення з постійним прискоренням.
Ми розглянули два способи опису векторів для вирішення фізичних завдань.

Перший спосіб заснований на використанні складових по осях Х і Y.

Другий спосіб – на величині (модулі) і напрямку вектора.

Формула перетворення двох способів опису векторів:

L = (x; y) = (L · cosα; L · sinα), де α – кут між горизонтальною складовою і гіпотенузою L

Якщо відомі складові (x; y), то величину вектора і його напрямок можна визначити за формулами:

L = √X2 + Y2

α = arcsin (Y / L) = arccos (X / L) = arctg (Y / X)

Для закріплення отриманого матеріалу спробуйте самостійно вирішити таку задачу:

Дмитро Саутін виконує стрибок у воду з 10-метрової вишки (h = 10м), маючи під час відштовхування горизонтальну швидкість V = 2 м / с. Визначте швидкість Дмитра під час входження в воду і як далеко це станеться від краю вишки?

Посилання на основну публікацію