Переломлення світла

Світло заломлюється при переході з вакууму в заданий речовина, зробивши узагальнення для випадку переходу світла з однієї речовини в іншу. Використовуємо для цього вираз Оптика Заломлення світла, підставимо значення швидкості світла в речовині з n = c/ u; і в результаті маємо:

Величина n21 = n2/n1 є відносним показником заломлення другого середовища відносно першого.

Рівняння можливо розглянути інакше:

n1 sinα1 = n2 sinα2.

В отриманому вигляді закон заломлення світла досить зручно використовувати у вирішенні завдань.

У двох середовищах світло поширюється з різними швидкостями, приймемо оптично більш щільною середовище, у якій швидкість світла нижче, а показник заломлення світла, вище.

Наприклад, скло (n = 1,5 – 1,7) – середовище оптично більш щільне, порівняно з водним середовищем (n = 1,33).

На межі розділу двох середовищ світловий пучок ділиться на два — відбитий і переломлений. Інтенсивності двох пучків є сумою інтенсивності падаючого пучка. Інтенсивність кожного з них складним чином залежить від кута падіння та відносного показника заломлення світла. Розглянемо випадок переходу світла з оптично більш щільного середовища в оптично менш щільне середовище.

При малому куті падіння інтенсивності відбитого і переломленого пучків можна приблизно розрахувати за коефіцієнтами відбиття і прозорості.

Оптика Заломлення світла

Відношення показників заломлення зазвичай менше двох, значить інтенсивність відбитого пучка набагато нижче 12 %, іноді при n1 ≈ n2, інтенсивність відбитого пучка наближається до нулю. При збільшенні кута падіння кут заломлення сильно зростає, інтенсивність відбитого пучка також зростає, а переломленого навпаки зменшується.

Переломлення світла

Посилання на основну публікацію