Основоположні терміни гідродинаміки

У гідродинаміці основними компонентами описують пересування рідини виступають швидкість течії (руху) рідини і її гідродинамічний тиск.

У гідродинаміці основними компонентами описують пересування рідини виступають швидкість течії (руху) рідини і її гідродинамічний тиск.

Гідродинамічний тиск р – це внутрішній тиск розвивається при просуванні рідини.

Швидкість руху рідини в даній точці і – це швидкість переміщення розташованої в обраному місці частки рідини, диагностируемая довжиною шляху l, який подолала зазначена частка в одиницю часу t.

Виділяють дві методики аналізу руху рідини – спосіб Лагранжа і спосіб Ейлера.

За типом зміни поля швидкостей за часом руху рідини виділяють усталені і несталі, квазістаціонарних.

Для конкретизації руху рідини застосовують концепції про траєкторії перебігу частки рідини, елементарної цівки, живого перетину, гідравлічного радіусу, витрати рідини і її середньої швидкості.

Посилання на основну публікацію