Основні поняття вигину

Вигином називається такий вид навантаження, при якому в поперечному перерізі бруса виникає внутрішній силовий фактор – згинальний момент.
Брус, який працює на вигин, називається балкою.
Площина, в якій розташовані зовнішні сили і моменти, називають силовий площиною.
Якщо всі сили лежать в одній площині, вигин називають плоским.
Площина, що проходить через подовжню вісь бруса і одну з головних центральних осей його поперечного перерізу, називається головною площиною бруса.
Якщо силова площина збігається з головною площиною бруса, вигин називається прямим.
Якщо силова площина не проходить через головну площину бруса, вигин називають косим.
При вигині на брус діють внутрішні силові фактори.
Лінія перетину нейтрального шару з площиною поперечного перерізу бруса називається нейтральною віссю.
Нейтральний шар проходить через центр ваги перерізу.
Величина згинального моменту в перерізі визначається з рівняння рівноваги:
Σmx1-1 = m – Mx1 = 0
Mx1 = m.
Вигин, при якому в поперечному перерізі бруса виникає тільки згинальний момент, називається чистим вигином.
Рівняння рівноваги для ділянки бруса:
ΣFy = 0;
-F + Q2 = 0;
Q2 = F = const.
Згинальний момент у перерізі:
Mx2 = m – F (z2 – 0),
де z2 – відстань від перетину 2 до початку координат.
Згинальний момент залежить від відстані перерізу до початку координат.
Вигин, при якому в поперечному перерізі бруса виникають згинальний момент і поперечна сила, називається поперечним вигином.

Посилання на основну публікацію