Основні поняття про машини

Машиною називається агрегат, що виробляє корисну роботу. Машини розрізняються за призначенням, розмірами і конструкції, але все складаються з однакових за формою і призначенням елементів – деталей.
Деталлю називається елементарна частина машини, яка не підлягає розбиранню, наприклад, вал, гайка, болт. Деталь, до якої кріпляться інші деталі, називається базовою.
Кілька деталей, з’єднаних між собою, називаються вузлом. Кілька з’єднаних вузлів являють собою складальну одиницю, або машину.
Будь-яка машина завжди складається з трьох механізмів:
1) робочий орган, або виконавчий механізм;
2) двигун;
3) передача.
Робочий орган виконує певну виробничу функцію. Наприклад, екскаватор повинен копати землю, його робочим органом є ківш, стріла, напірний механізм. Щоб він працював, потрібен джерело енергії – двигун. Щоб передати енергію до робочого органу, потрібна передача.
Механізмом називається пристрій, що робить строго закономірні руху. Як правило, механізм є складовою частиною машини.
До всіх деталей машин ставляться такі вимоги:
1) міцність;
2) економічність (високий ККД);
3) низька вартість;
4) простота управління і безпеку обслуговування;
5) естетичність.
Вибір допустимих напружень. На вибір допустимих напружень впливають точність формул, достовірність механічних якостей матеріалів, правильна оцінка величини і характеру діючих навантажень.
Аналітичний спосіб – це розрахунок за формулою:

Для крихких матеріалів:

де n – коефіцієнт запасу;
σпц – межа міцності.
Вибір матеріалів залежить від призначення машини, призначення деталей, способу виготовлення і ряду інших факторів. Правильний вибір матеріалів значною мірою впливає на якість деталей і машини в цілому.
Деталі машин виготовляють з металевих і неметалевих матеріалів.

Посилання на основну публікацію