Основні поняття кінематики – коротко

Основні кінематичні параметри.
Траєкторія – це лінія, яку окреслює матеріальна точка при русі в просторі; траєкторія може бути прямою і кривою, плоскою і просторової лінією.
Пройдений шлях. Шлях (S) вимірюється вздовж траєкторії у напрямку руху.
Рівняння руху точки. Рівняння, яке визначає положення рухомій точки в залежності від часу, називається рівнянням руху точки.
Положення точки у кожен момент часу можна визначити по відстані, пройденого вздовж траєкторії від деякої нерухомої точки, що розглядається як початок відліку. Такий спосіб завдання руху називається природним.
Швидкість руху. Це векторна величина, що характеризує в даний момент швидкість і напрямок руху по траєкторії. Якщо точка за рівні проміжки часу проходить рівні відстані, то рух називається рівномірним.
Прискорення точки. Векторна величина, що характеризує швидкість зміни швидкості за величиною і напрямком, називається прискоренням точки. Швидкість точки при переміщенні з однієї точки в іншу змінюється за величиною і напрямком.
Нормальне прискорення характеризує зміну швидкості за напрямком і визначається як

де r – радіус кривизни прискорення траєкторії в даний момент.
Дотичне прискорення характеризує зміну швидкості за величиною і завжди спрямоване по дотичній до траєкторії; при прискоренні його напрямок збігається з напрямком швидкості; при уповільненні воно спрямоване протилежно напрямку вектора швидкості.

Посилання на основну публікацію