1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Фізика
  3. Основні поняття динаміки

Основні поняття динаміки

Динаміка – це один з розділів механіки, який вивчає закономірності руху тіл з урахуванням їх взаємодії з іншими тілами.

Динаміку можна розділити на дві частини:

– Динаміку матеріальної точки;

– Динаміку твердого тіла.

Інерція – це явище, при якому тіла зберігають стан спокою або рівномірний прямолінійний рух при відсутності зовнішніх впливів.

Інерція Патерналізм системи відліку – це такі системи відліку, при яких виконуються умови інерції тіл, тобто відносно яких тіло буде рухатися прямолінійно і рівномірно, якщо зовнішні впливи будуть компенсовані.

Основне завдання динаміки – це завдання встановити закони руху, а також визначити сили, які діють при цьому русі.

Сила F – це векторна величина, яка характеризує взаємодію тіл, в результаті якого вони можуть змінювати стан руху, а іноді навіть призводить до деформації.

У Міжнародній системі одиниць (у системі СІ) одиницею вимірювання сили є ньютон і позначається (Н).

Взаємодія – це зміна руху тіл при якому-небудь впливі один на одного.

При взаємодії певних тіл ставлення прискорень, отриманих ними, буде величиною постійною.

Інертність – це властивість тіл, яке полягає в тому, що щоб змінити швидкість тіла, необхідно якийсь час; ніж цей час більше, тим інертніше тіло.

Маса m – це фізична величина, яка характеризує інертність тіла, а також здатність набувати прискорення при взаємодії з іншими тілами.

ПОДІЛИТИСЯ: