Основні положення Молекулярно-кінетичної теорії

Для вивчення всіх наступних тем необхідно знати основні положення МКТ:

  • Всі тіла складаються із структурних одиниць (атомів, молекул). Про існування молекул можна судити, виходячи з закону кратних відносин. Не існує речовин, в формулу, яких би входить не цілий атом. Наприклад, Н2О – тут рівна кількість атомів водню і кисню. Точно також і в інших елементах.
  • Вони постійно перебувають у тепловому русі. Те, що молекули рухаються хаотично, можна підтвердити за допомогою дифузії або осмосу. Так само нам відомо, що всі гази прагнуть заповнити повний обсяг, що, в свою чергу, підтверджує постійний рух молекул.
  • Між усіма структурними одиницями існують сили тяжіння і відштовхування. Те, що між усіма молекулами існують сили тяжіння, можна підтвердити за допомогою сили пружності, здатності твердих тіл зберігати свою форму, а також поверхневого натягу рідин.
  • Між усіма структурними одиницями є проміжки. Варто відзначити, що обсяг змішаних різних рідин завжди менше, ніж сума всіх обсягів рідин окремо.
  • Всі знання, отримані при вивченні даної теорії можна застосувати в побуті. МКТ пояснює живлення рослин з грунту, всмоктування корисних речовин стінками кишечника, а також багато іншого.
Посилання на основну публікацію