Основні частини теплового двигуна

Одним з головних напрямів науково-технічного прогресу є розвиток енергетики, у тому числі теплоенергетики. Теплоенергетика – це галузь народного господарства, пов’язана з використанням внутрішньої енергії тел. Для того щоб використовувати внутрішню енергію, потрібні спеціальні пристрої, які могли б за рахунок цієї енергії здійснювати роботу.

Пристрій, що робить механічну роботу за рахунок внутрішньої енергії палива, називають тепловим двигуном.

Існують різні типи теплових двигунів: парова турбіна, двигун внутрішнього згоряння, реактивний двигун та ін. Незважаючи на відмінність конструкцій двигунів і деякі особливості їх роботи, принципи їх дії однакові.

Всі теплові двигуни, незалежно від їх особливостей, мають три частини: нагрівач, робоче тіло, холодильник. Розглянемо їх призначення.

У тепловому двигуні відбувається перетворення внутрішньої енергії в механічну енергію. Отже, необхідно мати систему, за рахунок внутрішньої енергії якої відбувалася б механічна робота. Таку систему називають робочим тілом двигуна. Механічна робота здійснюється при стисненні і розширенні робочого тіла. Чим більше стиснення або розширення, тим більша робота відбувається. Гази розширюються і стискаються легше, ніж рідини і тим більше тверді тіла, тому в якості робочого тіла найчастіше використовують газ або пар. Так, в паровій турбіні робочим тілом є пар, в двигуні внутрішнього згоряння – газ, що складається з суміші парів бензину і повітря.

Оскільки робота здійснюється за рахунок внутрішньої енергії робочого тіла, то для збільшення внутрішньої енергії робоче тіло слід нагріти до деякої температури Т1. Тому до складу теплового двигуна входить нагрівач.

У двигуні внутрішнього згоряння нагрівання робочого тіла відбувається безпосередньо в циліндрі при згорянні горючої суміші, яка впорскується в циліндр. Нагрівач може бути і самостійним пристроєм, як у випадку парової турбіни. Робоче тіло – пара нагрівається в паровому котлі, при цьому енергія палива перетворюється в енергію пари.

Author: Олександр
Фанат своєї справи і просто крутий чувак.