Основи молекулярно-кінетичної теорії

Молекулярна фізика описує будову речовини за допомогою молекулярно-кінетичної теорії. Згідно молекулярно-кінетичної теорії, всі тіла складаються з окремих частинок – молекул і атомів, тобто не є суцільними.

Молекулярна фізика описує будову речовини за допомогою молекулярно-кінетичної теорії.

Згідно молекулярно-кінетичної теорії, всі тіла складаються з окремих частинок – молекул і атомів, тобто не є суцільними.

Основні положення молекулярно-кінетичної теорії будови речовини полягають в наступному:

  • речовина складається з частинок (атомів і молекул);
  • ці частинки безладно рухаються;
  • частинки взаємодіють один з одним.

Атом – це найменша частина хімічного елемента, що володіє його властивостями і здатна до самостійного існування.

Кожному елементу відповідає певний рід атомів, що позначається хімічним символом цього елемента. Наприклад, атом кисню позначається символом О, водню – Н, гелію – Хіба ж то й т. д.

Атоми можуть існувати у вільному стані (у вигляді окремих атомів) в газах. У рідинах і твердих тілах вони існують у вигляді молекул, в яких з’єднуються з атомами того ж елемента або інших хімічних елементів (або, як прийнято говорити, існують в зв’язаному стані).

Молекула – найдрібніша стійка частинка речовини, що складається з атомів одного або декількох хімічних елементів, що зберігає основні хімічні властивості цієї речовини. Атоми можна розглядати як одноатомні молекули.

Посилання на основну публікацію