Одиниця електричного заряду

За одиницю електричного заряду в СІ прийнятий кулон (Кл). Ця одиниця названа на честь французького фізика Шарля Кулона (1736-1806), який відкрив основний закон електростатики.

У СІ одиниця заряду є похідною. До числа основних одиниць електричних величин відноситься одиниця сили струму – ампер, і кулон визначають за допомогою цієї одиниці.

Кулон – це електричний заряд, що проходить за 1 с через поперечний переріз провідника при силі струму 1 А.

1 Кл – це дуже великий заряд. На тілі малого розміру такий заряд взагалі не втримається, тому що дія сил відштовхування між зарядженими частинками призведе до того, що частина зарядів буде «викинута» з поверхні зарядженого тіла. Щоб металевому кулі повідомити заряд 1 Кл, треба, щоб радіус кулі був не менший 10 м. На кулі же радіусом 1 см може втриматися заряд порядку 10 ~ 6 Кл.

Посилання на основну публікацію