Обертальний рух в природі

Обертальний рух твердого тіла навколо нерухомої осі після поступального руху є одним з найпростіших видів руху.

Обертальний рух твердого тіла навколо нерухомої осі після поступального руху є одним з найпростіших видів руху. При обертальному русі будь-які дві точки, незмінно пов’язані з тілом, протягом всього часу обертання залишаються нерухомими. Проходячою через ці нерухомі точки А і В пряма АВ називається віссю обертання. Фактично вся пряма нерухома.

При обертанні всі крапки осі обертання залишаться нерухомими, а всі інші точки обертового тіла будуть описувати кола різних радіусів в залежності від віддаленості точки тіла від осі обертання. Центри кіл лежать на осі АВ, а площині перпендикулярні осі обертання.

З’ясуємо, як можна задати обертальний рух математично. З цією метою через вісь обертання АВ проведемо дві півплощини, одна з яких нерухома (I), пов’язана з оточуючими нерухомими предметами, а інша – рухома (II), жорстко пов’язана з тілом. Для визначення положення тіла досить буде знати положення напівплощини II щодо напівплощини I, яку можна задати, вказавши лінійний кут φ між цими напівплощинами, званий кутом повороту тіла.

Задавши кут повороту як функції часу

φ = φ (t),

тим самим буде описано обертальний рух, а залежність φ = φ (t) називається рівнянням обертального руху.

Посилання на основну публікацію