Нуклонна модель

Після того, як Дж. Чедвік відкрив існування нейтрона одночасно кілька вчених припустило, що ядро ​​складається з протонів і нейтронів. Структурні частки ядра одним словом були названі нуклонами.

Як характеристики ядра використовують Зарядове число, що дорівнює кількості протонів, яке позначається буквою Z. Для визначення заряду ядра необхідно Зарядове число помножити на величину елементарного заряду. Так як, ми вже знаємо, що в цілому атом нейтрально заряджений, а протони мають такий же заряд, як і електрони, то кількість електронів має збігатися з кількістю протонів. Для визначення зарядового числа елементів необхідно скористатися порядковим номером в таблиці Менделєєва.

Кількість всіх нуклонів визначається по масовому числу і позначається буквою А. Число нейтронів в ядрі позначається буквою N і визначається, як N = A – Z.

В цілому елемент позначається наступним чином:

наприклад,

має 27 нуклонів в ядрі, з них 13 протонів і електронів, а значить 27-13 = 14 – кількість нейтронів.

Посилання на основну публікацію