Носії заряду в провідниках — коротко

Для того, щоб по провіднику йшов струм, в ньому мають бути присутні вільні носії заряду. Це можуть бути електрони, іони або інші частинки.

Найпоширенішими провідниками вважаються метали, які мають електронну провідність.

Вона виникає в результаті того, що у атомів металів на зовнішньому енергетичному рівні є вільні електрони, які досить просто вириваються під дією електричної сили, а різниця потенціалів направляє їх. В якості провідників так само можна використовувати електроліти, зарядженими частинками в них є позитивні і негативні іони.

Посилання на основну публікацію