Нормальне і тангенціальне прискорення

Якщо тіло рухається по криволінійній траєкторії, то його швидкість спрямована по дотичній до цієї траєкторії

Тангенціальним (дотичним) прискоренням називають ту складову вектора прискорення, яка направлена по дотичній до траєкторії в даній точці траєкторії руху.

Тангенціальне прискорення описує ступінь зміни швидкості по модулю при здійсненні криволінійного руху.

Якщо тіло рухається по криволінійній траєкторії, то його швидкість спрямована по дотичній до цієї траєкторії.

Так як напрям швидкості весь час змінюється, значить, в такому випадку криволінійний рух завжди відбувається з прискоренням, також, якщо модуль швидкості не змінюється.

Тангенціальне прискорення

У більшості випадків прискорення спрямоване під деяким кутом до швидкості. Складову прискорення, яка спрямована вздовж швидкості, називають тангенціальним прискоренням. Тангенціальне прискорення описує ступінь зміни швидкості по модулю:

Нормальне і тангенціальне прискорення

Тангенціальне (дотичне) прискорення – це складова прискорення, яка спрямована до центра кривизни траєкторії, тобто вона є нормаллю (спрямована перпендикулярно) до швидкості. Нормальне прискорення описує ступінь зміни швидкості за напрямком:

Нормальне і тангенціальне прискорення

Тут

  • r – це радіус кривизни траєкторії в заданій точці.

Тангенціальне і нормальне прискорення завжди мають перпендикулярний напрямок, звідки отримуємо модуль повного прискорення:

Нормальне і тангенціальне прискорення

Посилання на основну публікацію