Невагомість в динаміці

Невагомість – стан, в якому знаходиться матеріальне тіло, яке вільно рухається в полі тяжіння Землі (або іншого небесного тіла) під дією тільки сил тяжіння. В такому стані тиск на тіло в цілому і на окремі його частини відсутня.

 

Розглянемо випадок, коли опора рухається з тілом з прискоренням а, напрямок якого збігається з напрямком прискорення вільного падіння (випадок 1). В такому випадку вага тіла (визначається з векторного рівняння Невагомість в динаміці) в проекції на спрямовану вгору вертикальну вісь OZ, дорівнює:

P = N = m (g – a).

Коли g = a, P = 0, настає невагомість.

Стан невагомості можна спостерігати в літаку або космічному кораблі при русі з прискоренням вільного падіння незалежно від напрямку і значення модуля швидкості їх руху. За межами земної атмосфери після виключення реактивних двигунів (сила тяги двигунів стає рівною нулю) на космічний корабель діє тільки сила всесвітнього тяжіння. Під дією цієї сили космічний корабель і знаходяться в ньому тіла рухаються з однаковим прискоренням, внаслідок чого на кораблі спостерігається явище невагомості.

Посилання на основну публікацію