Несамостійний розряд

Якщо зовнішнього електричного поля немає, то вільні заряди скоюють хаотичний тепловий рух поряд з нейтральними частинками газу. Але при накладенні електричного поля починається впорядкований рух заряджених частинок – електричний струм в газі. чний струм в газі утворюється в результаті зустрічного руху заряджених частинок: позитивних іонів – до негативного електроду (катоду), електронів і негативних іонів – до позитивного електрода (аноду).

З рухом заряджених частинок в газовому проміжку все ясно. А чому виникає струм у зовнішній ланцюга?

Вільні електрони газу, потрапляючи на анод, направляються по ланцюгу до «плюса» джерела струму. Негативні іони віддають аноду зайвий електрон і, ставши нейтральними частинками, повертаються в обернено газ; відданий ж аноду електрон також спрямовується до «плюса» джерела. Позитивні іони, приходячи на катод, забирають звідти електрони (і, перетворившись на нейтральні частинки, дифундують назад в газ), а виниклий дефіцит електронів на катоді негайно компенсується їх доставкою туди з «мінуса» джерела. У результаті всіх цих процесів виникає впорядкований рух електронів у зовнішній ланцюга. Це і є електричний струм, реєстрований гальванометром.

Описаний процес, зображений на рис. 3.62, називається несамостійним розрядом в газі. Чому несамостійним? Тому для його підтримки необхідно постійне дію іонізатора. Приберемо іонізатор – і струм припиниться, оскільки зникне механізм, що забезпечує появу вільних зарядів в газовому проміжку. Простір між анодом і катодом знову стане ізолятором.

Посилання на основну публікацію