Нерівномірності руху. Миттєва швидкість

Рух називають рівномірним, якщо тіло за рівні проміжки часу проходить різні шляхи. Векторна фізична величина, що характеризує швидкість руху і рівна відношенню переміщення, вчиненого за дуже малий проміжок часу, до значення цього проміжку, називається миттєвою швидкістю: v = Дх / Дf. Векторна фізична величина, що характеризує швидкість зміни швидкості і дорівнює відношенню зміни швидкості частинки, що сталося за дуже малий проміжок часу, до значення цього проміжку, називається прискоренням цієї частки. Прискорення позначається а і дорівнює Д v / At.
Використовуючи прискорення, миттєву швидкість тіла в будь-який момент t можна визначити за формулою v = v0 + at, де v 0 – початкова швидкість тіла.

Посилання на основну публікацію