Навіщо з’єднують діоди паралельно?

Навіщо з’єднують діоди паралельно? Потім, щоб збільшити один з головних параметрів – прямий струм діода. Але! Існує безліч діодів, які розраховані на різні струми, від міліампер до сотень і тисяч ампер. Тому з’єднувати діоди паралельно для збільшення загального прямого струму не має великої актуальності.

Якщо кожен з них має прямий струм 1 А і максимальну зворотню напругу 100 В, то параметри всього ланцюжка будуть відповідно 3 А і 100 В. Тобто при паралельному включенні пропорційно кількості зростає прямий струм, а максимальне зворотне напруга не змінюється.

В силу того, що характеристики окремо взятих діодів завжди будуть різнитися, поєднуючи діоди паралельно необхідно завжди враховувати цей факт. При паралельному включенні прямий струм буде нерівномірно розподілятися між діодами. Діод, що володіє найменшим опором, буде брати на себе більший струм в прямому напрямі. І в певних обставинах це перевищення може виявитися критичним і відбудеться пробій діода. Щоб цього не сталося, поєднуючи діоди паралельно, послідовно з кожним з них ставлять резистор. Див. Мал. 2. Опір цих резисторів вибирають з розрахунку падіння напруги на них не більше 1 В. Тобто при струмі в 1 А вони повинні бути близько 1 Ома.

Ми бачимо три ланцюги, з’єднані паралельно, в кожній з яких послідовно включено по три діода. Якщо кожен з них має параметри, як вказані в першому прикладі, то загальна характеристика всієї “гірлянди” буде наступна: прямий струм – 3 А, максимальне зворотне напруга – 300 В. Можна припустити, що ціна всієї конструкції буде безумовно перевищує номінальну вартість одного діода з схожими характеристиками.

Таким чином, якщо послідовне включення є цілком виправданим для підвищення максимального зворотного напруги, то паралельне з’єднання діодів не є ефективним способом збільшення прямого струму через наявність дешевих потужних діодів.

Посилання на основну публікацію