Насичення ядерних сил

Той факт, що другий фактор домінує у важких ядер, говорить про одну цікаву особливість ядерних сил: вони мають властивість насичення. Це означає, що кожен нуклон у великому ядрі пов’язаний ядерними силами не з усіма іншими нуклонами, а лише з невеликим числом своїх сусідів, і число це не залежить від розмірів ядра.

Дійсно, якби такого насичення не було, питома енергія зв’язку продовжувала б зростати зі збільшенням A – адже тоді кожен нуклон скреплялся б ядерними силами зі все більшим числом нуклонів ядра, так що перший фактор незмінно домінував би над другим. У кулонівських сил відштовхування не було б жодних шансів переламати ситуацію на свою користь!

Посилання на основну публікацію