Напрямок моменту сили

Для визначення напрямку даної фізичної величини не підійдуть, відомі нам правила проекції на вісь. В даному випадку слід запам’ятати:

При обертанні тіла за годинниковою стрілкою момент приймає позитивне напрямок, в разі обертання проти годинникової стрілки – негативне.

Характеристика моменту сили

Для характеристики моменту сили слід знати такі відомості про нього:

  • Величина моменту по модулю.
  • В якій площині відбувається поворот.
  • В якому напрямку обертається тіло.

Момент сили відносно осі

Даний момент можна визначити для будь-якої, прикладеної сили, яка не збігається з віссю, не перетинає її або не є паралельною їй.

Посилання на основну публікацію