Напруженість електростатичного поля

Якщо в електростатичне поле, створене яким-небудь зарядом, внести невелике заряджене тіло, то на нього поле подіє з певною силою. Внісши в цю ж точку поля інший (більший або менший) заряд, можна виявити, що діюча сила збільшиться чи зменшиться прямо пропорційно цьому заряду. Це випливає і з закону Кулона.

Ставлення сили, діючої на поміщений в деяку точку поля заряд, до значення цього заряду для даної точки поля залишається незмінним. Це відношення є силовою характеристикою електричного поля. Її називають напруженістю електростатичного поля і позначають буквою Е. Напруженість електростатичного поля в певній його точці називають фізичну величину, рівну відношенню сили, з якою поле діє в даній точці на заряд, до значення цього заряду.

Одиниця напруженості поля в СІ – ньютон на кулон (Н / Кл).

Напруженість поля, як і сила, величина векторна. Вектор напруженості в будь-якій точці електростатичного поля спрямований вздовж прямої, що з’єднує цю точку і заряд, що створює поле. Напрямок напруженості поля збігається з напрямком сили Кулона, діє на позитивний електричний заряд.

Посилання на основну публікацію