Напівпровідники — коротко

Крім основного поділу на провідники і діелектрики, існує якісь проміжні речовини. Питомий опір таких провідників таке ж або навіть менше, ніж у провідників. До даних видів матеріалів відносяться германій, кремній та інші елементи. Даним речовин характерно зменшення опору внаслідок підвищення температури або ж освітленості. Це означає, що в звичайному стані такі речовини нічим не відрізняються від звичайних діелектриків, але при відповідних умовах стають відмінними провідниками.

Зміна опору внаслідок зміни температури графічно можна представити таким чином:

З цієї залежності можна зробити висновок, що така властивість особливим чином відрізняє напівпровідники від провідників тим, що у друге при підвищенні температури опір навпаки зростає. Що стосується світла, то для провідників він не має ніякого значення, а напівпровідників знижує опір. Так як під час протікання струму не відбувається перенесення речовини, можна судити, що носіями заряду є електрони.

Чому ж змінюються властивості під час збільшення температури? Підвищення температури призводить до збільшення швидкості частинок, що призводить до утворення вільних носіїв.

Основною відмінністю будови напівпровідників є ковалентний зв’язок атомів, яка є єдиною причиною, по якій вони утримуються на своїх місцях в кристалічній решітці.

Посилання на основну публікацію