Наочні картини електростатичних полів

Для отримання наочних картин електростатичних полів в дослідах використовують ориентирующее дію електричного поля на дрібні частинки речовини.

Наллємо в скляну кювету в’язкий рідкий діелектрик (касторове масло, гліцерин або вазелін) і насиплемо в нього частки, наприклад, манної крупи, тальку або дрібно настріжені волосся. У цю кювету помістимо металеве тіло (електрод), поєднане з полюсом електрофорної машини. При повідомленні електроду деякого заряду в рідині створюється електричне поле, під дією якого частинки повертаються і вишиковуються уздовж силових ліній. Отримана таким чином картина ліній напруженості показана на малюнку 147. Якщо взяти два електроди і повідомити їм спочатку різнойменні, а потім однойменні заряди, то картини силових ліній будуть мати вигляд, показаний на малюнку 148.

Питання для самоперевірки

1. Які лінії називають лініями напруженості електростатичного поля?

2. Для чого вводяться лінії напруженості електростатичного

поля? Чи існують вони реально?

3. Як спрямовані лінії напруженості?

4. Що характеризує густота ліній напруженості?

5. Яке електричне поле називають однорідним? Як спрямовані лінії напруженості однорідного поля?

Посилання на основну публікацію