Наноструктури

Проникнення в глиб речовини відкриває все нові й нові його властивості. Так, наприкінці XX ст. були відкриті унікальні властивості об’єктів, що складаються з невеликого (у порівнянні з макроскопічними тілами) числа атомів. Їх називають наноструктурами. До наноструктурам відносять об’єкти, які хоча б в одному напрямку мають розміри від 1 до 100 нанометрів (нм). Згадайте, що Існують точкові наноструктури, які називаються кластерами (рис. 124). Їх розміри по всіх трьох напрямках не перевищують 100 нм. Кластери містять від десятків до десятків тисяч атомів або молекул. Від числа атомів, що містяться в кластері, залежать його фізичні і хімічні властивості. Так, при невеликому числі атомів кластер має властивості діелектрика, а при збільшенні числа атомів може набути властивостей провідника.

Існують лінійні одномірні наноструктури. Це такі наноструктури, розміри яких менше 100 нм у двох напрямках, а в третьому їх розміри багато більше, наприклад сантиметри. Один з найбільш відомих і перспективних для використання нанооб’єктів – вуглецеві нанотрубки (рис. 125). Вони являють собою згорнутий в трубку шар графіту товщиною в один атом вуглецю. Електричні та механічні властивості нанотру-пліч визначають шляхом їх використання для створення нових матеріалів, в медицині, екології, наноелектроніці.

Є нанооб’єктів, які володіють двовимірної структурою. Їх розміри менше 100 нм тільки в одному напрямку. Прикладом двовимірної наноструктури може служити графен (рис. 126) – наноструктура, отримана зовсім недавно.

Посилання на основну публікацію