Найважливіші параметри запам’ятовуючих пристроїв

Інформаційна ємність – максимально можливий об’єм інформації. Виражається в бітах або словах (зокрема, в байтах). Біт зберігається запам’ятовуючим елементом (ЗЕ), а слово – пам’ятною осередком, тобто групою ЗЕ, до яких можливо лише одночасне звернення. Додавання до одиниці виміру множника «К» (кіло) означає множення на 210 = 1024, а множника «М» (мега) – множення на 220 = 1048576.

Організація ЗУ визначає, скільки слів і який розрядності зберігає запам’ятовує. ЗУ однакової ємності можуть мати різну організацію. Наприклад, ЗУ, що зберігає 64 8-розрядних слова, має ємність 512 біт. Ту ж ємність має ЗУ, що зберігає 128 4-розрядних слів.

Швидкодія (продуктивність) ЗП оцінюють часом зчитування, запису і тривалістю циклів читання / запису. Час зчитування – інтервал між моментами появи сигналу читання і слова на виході ЗУ. Час запису – інтервал після появи сигналу запису, достатній для встановлення пам’ятною осередки в стан, що задається вхідним словом. Мінімально допустимий інтервал між послідовними читаннями або записами утворює відповідний цикл.

Для будь цифрової обчислювальної системи характерна шинна структура (докладніше див. Параграф 4.4). Щоб процесор міг однозначно вибрати потрібну команду або дані, він звертається до певної осередку ЗУ, яка має свій номер. Цей номер називається адресою. Адреса комірки передається по шині адреси А. Черговість надходження розглянутих вище сигналів наступна. Насамперед, подається адресу, щоб наступні операції не торкнулися який-небудь інший осередку, крім обраної. Потім сигналом CS (РЄ) дозволяється робота мікросхеми, після чого подається сигнал читання / запису R / W. Якщо задана, наприклад, операція читання, то після подачі перерахованих сигналів ЗУ готує дані для читання, що вимагає певного часу, через яке на виходах DO з’являються дані. По задньому фронту сигналу R / W проводиться зчитування даних. Якщо ж задана операція запису, то дані, що підлягають запису, подаються на входи DI і по задньому фронту сигналу R / W відбувається запис даних в ЗП.

Для напівпровідникових ЗП характерна специфічна характеристика – властивість енергонезалежності – здатність ЗУ зберігати дані при відключенні напруги живлення. Якщо ЗЕ мають властивість енергонезалежності, то пам’ять, побудована на їх основі, буде зберігати інформацію при відключеному живленні необмежено довгий час. Якщо ж ЗЕ цією властивістю не володіють, а інформацію необхідно зберігати, в пам’ять вводять резервні джерела живлення, автоматично підключаються при знятті основного харчування.

Посилання на основну публікацію