Надпровідники

Надпровідники – це речовини, електричний опір яких при зниженні температури до певного значення (температура надпровідності) стає рівним нулю. Властивостями надпровідників мають деякі метали, кілька сотень сплавів і з’єднань металів, деякі сильно леговані напівпровідники. Причому окремі метали, що входять в надпровідникові сплави і сполуки, можуть самі по собі і не бути сверхпроводниками.

Цікаво, що хороші провідники (мідь, срібло, золото) не володіють властивостями надпровідності. Діелектрики і напівпровідники (за винятком високолегованих) не володіють також властивостями надпровідності через малу кількість вільних електроном.

Залежно від характеру зміни своїх властивостей, при впливі магнітного поля надпровідники поділяють на два типи: I і II роду. Надпровідники I роду при дії на них магнітного поля певної критичної напруженості переходять в надпровідний стан стрибкоподібно. Надпровідники II роду навпаки – переходять поступово.

Посилання на основну публікацію