Мостова схема з’єднання резисторів та її застосування

При електричних вимірюваннях, а також в деяких інших випадках резистори включають за схемою електричного моста, або мостовою схемою (рис. 28, а). Резистори з опорами R1, R2, Rз, R4 утворюють так звані плечі моста. Ділянки ланцюга, що з’єднують точки а і с, а також b і d, називаються діагоналями моста. Зазвичай на одну з діагоналей, в даному випадку ас (живить діагональ), подається напруга U від джерела електричної енергії; в іншу діагональ bd (вимірювальна діагональ) включають електровимірювальні прилади або який-небудь апарат. При рівності опорів R1 = R4 і R2 = R3 напруги на ділянках ab і ad від струмів I1 і I2 (а також на ділянках bc і dc) будуть однаковими, тому точки b і d будуть мати однакові потенціали. Отже, якщо включити в діагональ bd якої-небудь резистор R або електровимірювальні прилади, то в діагоналі I = 0 (рис. 28, б). Такий міст називається врівноваженим.
Для рівноваги моста необхідно, щоб напруги Uab = Uad і Ubc = Udc; ці умови мають місце не тільки при рівності опорів R1 = R4 і R2 = R3, а й при рівності відносин R1 / R4 = R2 / R3. Отже, міст буде урівноважений при рівності творів опорів резисторів, включених в протилежні його плечі: R1R3 = R2R4. При недотриманні цієї умови через резистор R буде проходити струм I; такий міст називається неврівноваженим.
Мостову схему застосовують також для включення реле буксування на деяких електровозах. Реле служить датчиком для виявлення буксування колісної пари. Реле Р (рис. 29) включають

Рис. 28. Мостові схеми включення резисторів Рис. 29. Схема включення реле боксованіяРіс. 28. Мостові схеми включення резисторів Рис. 29. Схема включення реле Боксування

в діагональ моста, утвореного двома послідовно включеними електродвигунами М1 і М2, по яких проходить струм Iд (електродвигуни в даному випадку розглядаються як джерела з е. д. с. E1 і E2), і двома резисторами опором R. При відсутності буксування Е1 = Е2 , отже, струми, що проходять через резистори, I1 = I2. Тому струм в котушці реле I = I1 – I2 = 0.

При виникненні буксування частота обертання тягового двигуна, пов’язаного з Букс колісною парою, різко зростає. При цьому різко збільшуються його е. д. з, наприклад E1, і струм I1. В результаті по котушці реле Р почне проходити струм I = I1-I2, який викличе його спрацьовування. Реле Р своїм блок-контактом включає сигналізацію і подачу піску або впливає на систему управління електровоза.

Посилання на основну публікацію