Монокристали і полікристали

Наслідком упорядкованого внутрішньої будови кристалів є залежність їх властивостей від вибраного напряму, або анізотропія властивостей. Анізотропія властива лише монокристалів, т. є. Одиночним кристалам. Неозброєним оком можна побачити, наприклад, монокристали кухонної солі, цукрового піску, кварцу. Кристали, наведені на малюнку 106, є монокристалами.

Найчастіше тверде тіло являє собою безліч зрощених кристалів. Таке тверде кристалічне тіло називають полікристалам. Прикладом полікристалічного тіла може служити будь-який метал. Фізичні властивості полікристала не залежить від обраного в ньому напрямки. Кажуть, що полікристал изотропен.

Посилання на основну публікацію