Моделі будови газів

Газ легко стискаємо – тому, що молекули в газах розташовані не впритул один до одного, а на деякій відстані. Газ заповнює весь наданий йому об’єм – тому, що молекули в газах рухаються хаотично і слабо взаємодіють один з одним.

Рідина завжди приймає форму судини – тому, що через відсутність порядку в розташуванні молекул вона текуча, т. Е. Може змінювати свою форму дуже швидко. Рідина зберігає свій обсяг – тому, що молекули в рідині розташовані впритул один до одного (хоча в цьому розташуванні немає певного порядку).

Кристалічні тверді тіла зберігають не тільки обсяг, але і форму – тому, що молекули або атоми в них розташовані в певному порядку впритул один до одного, утворюючи кристалічну решітку.

Аморфні тверді тіла теж зберігають обсяг, але володіють плинністю, хоча і значно меншою, ніж рідини – тому, що в розташуванні їх молекул немає порядку, як і в рідинах.

Тверді тіла відрізняються один від одного також крихкістю і пластичністю. Тендітні тіла при ударі руйнуються, а пластичні – лише змінюють форму. Різні властивості твердих речовин можуть бути наслідком різних типів кристалічних ґраток.

У напрямку реакції можуть бути оборотними і необоротними.

Реакції, при яких виділяється теплота, називаються екзотермічними, а ті, що протікають з поглинанням теплоти – ендотермічними.

За агрегатним станом реагуючих речовин (фазовим складом) реакції бувають гомогенними і гетерогенними. У гетерогенних реакціях реагуючі речовини і продукти реакції перебувають у різних агрегатних станах (у різних фазах), в гомогенних – реагуючі речовини і продукти реакції перебувають в одному агрегатному стані (в одній фазі).

Некаталітичні реакції йдуть без участі каталізатора, а каталітичні – з його участю.

За механізмом протікання реакції бувають радикальними (вони йдуть за участю утворюються в ході реакції радикалів) і іонними (вони йдуть між уже наявними або утворюються в ході реакції іонами).

Реакції, що представляють собою ланцюг послідовних перетворень, називають ланцюговими реакціями.

Посилання на основну публікацію