Модель Томсона

Першу модель будови атома придумав англійський фізик Джозеф Джон Томсон (удостоєний Нобелівської премії за відкриття електрона). У кінцевому рахунку вона виявилася невірною, але зіграла важливу роль, будучи стимулом подальших експериментальних досліджень Резерфорда. Фізики називали модель Томсона «пудинг з родзинками».

Згідно Томсону атом являє собою кулю розміром порядку 10-8 см. За цим кулі деяким чином розподілений позитивний заряд, а всередині кулі, подібно родзинок, знаходяться електрони (рис. 6.9). Сумарний заряд електронів в точності дорівнює позитивному заряду кулі, тому атом в цілому електрично нейтральний.

Випромінювання атомів пояснюється коливаннями електронів близько положень рівноваги (як ви пам’ятаєте, будь прискорено рухається заряд випромінює електромагнітні хвилі). Проте вся сукупність експериментальних даних по атомних спектрах не вкладалася в модель Томсона. Наприклад, були підібрані формули, добре описують спектр випромінювання атома водню, але ці формули з моделі Томсона ніяк не дотримувалися.

Посилання на основну публікацію