Модель реального газу

Ідеальний газ – найпростіша модель ваза, найпростіша макроскопічна система. Реальні гази підкоряються законам, записаним для цієї моделі, лише з тією чи іншою мірою точності при певних, не надто високих значеннях тиску і не дуже низьких значеннях температури. Чим більше факторів враховано при побудові моделі, тим точніше вона відображає об’єктивну реальність. Уточнимо модель ідеального газу і побудуємо модель реального газу.

При побудові моделі ідеального газу вважалося, що розміри молекул малі в порівнянні з розмірами посудини і молекули не взаємодіють між собою. Такий газ підпорядковується рівнянням Менделєєва-Клапейрона. Властивості реального газу залежать від взаємодії його молекул і їх розмірів. Реальний газ не підпорядковується рівнянням Менделєєва-Клапейрона в тому вигляді, в якому він записаний для ідеального газу. Щоб це рівняння більш точно описувало стан реального газу, в нього необхідно ввести поправки, що враховують власний об’єм молекул і взаємодія між ними. Слід мати на увазі, що і рівняння Менделєєва-Клапейрона з поправками також справедливо лише для певної моделі реального газу.

Посилання на основну публікацію