Міцність при змінних напругах

Найчастіше розрахунки на міцність виконуються як перевірочні. Перевірочний розрахунок проводиться після побудови робочого креслення. При цьому враховується змінність напруги, визначаються запаси міцності для імовірно небезпечних перерізів за аналогією зі схожими деталями. При перевірочному розрахунку умова міцності визначається як
n ≥ [n]
Величина необхідного запасу міцності залежить від ряду причин, таких як призначення деталі, умови її роботи, точність визначення навантажень і т. Д. Якщо розрахунковий коефіцієнт міцності сильно перевищує необхідний, то деталь вважається неекономічною, якщо розрахунковий коефіцієнт менше необхідного, то міцність деталі вважається недостатньою . І в тому, і в іншому випадку доводиться вносити зміни в розміри або конструкцію деталі, в деяких випадках навіть замінювати матеріал. Зазвичай необхідний коефіцієнт знаходиться в межах 1,4-3,0.
Коефіцієнтом запасу міцності називається відношення межі витривалості, визначеного для деталі, до номінального (т. Е. Певного теоретично за формулами, без урахування впливають на величину межі витривалості факторів) значенню максимального напруження, яке виникає в небезпечній точці деталі. Найпростіше коефіцієнт запасу міцності визначається у разі симетричного циклу напружень.

Посилання на основну публікацію