1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Фізика
  3. Механізм заміщення

Механізм заміщення

Ми обмежимося, тому описом і ілюстрацією відомих прикладів, а також особливо таких, які доступні не кожному починаючому або навіть представляють виключення або вельми рідкісні. 

Механізм заміщення часто зрозумілий; розчини (в досить рідких випадках – також розплави) циркулюють по таким ослабленим напрямками, як тріщини (Spalten, Sprimgen), найтонші волосяні тріщини між окремими мінеральними зернами і в самих зернах, відшукують собі шляхи в кристалічній структурі окремого зерна, часто збігаються з спайність, використовують приховані напруги і діють «фронтально», тобто без використання таких обхідних шляхів.

Однак можуть зустрічатися несподівано складні випадки, які не так просто пояснити. Мінерали, відомі як легко піддаються заміщенню, можуть виявитися, мабуть, важко заміщаються. Це пояснюється головним чином наявністю в розчинах великої кількості іонів, що входять до відповідного мінерал. Важче зрозуміти такі випадки, коли впливу або навіть виборчому заміщенню піддаються мінерали, відомі своєю хімічною стійкістю щодо заміщення (хроміт, кварц, ільменіт). Це викликано вельми незвичайним складом розчинів, а часто також дуже тривалим часом впливу.
Заміщення одних силікатів і одночасно поява інших (вельми східного складу) може дати в ході майбутніх досліджень вказівки щодо природи рудних розчинів.

Форми заміщення залежать від багатьох факторів. Такі з них, як спайність, площині трансляції, твердість, пластичність, хімічна стійкість, пов’язані з кристалічною структурою і кристалічними зв’язками, такі, як температура, тривалість впливу, тектонічні напруги, визначаються передували умовами, такі, як pH (кислий або лужний характер), комбінація елементів, відносна концентрація, обумовлені складом вступників залишкових або пізніх розчинів. Дія цих факторів вдається відрізнити лише в окремих випадках, хоча деякі приблизні закономірності все ж встановлені. Замість докладного опису ми пошлемося на малюнки і мікрофотографії.

Слід ще раз підкреслити, що наведені позначення типів ї форм заміщення жодною мірою не є вичерпними і часто не дуже вдалі, тому автор, щоб не збільшувати маси назв, вибирає лише окремі приклади.

1. Найтонші сітчасті утворення являють собою форми, характерні для рудних мінералів, позбавлених явно вираженої спайності. Розвитку їх сприяють явища катаклазу і приховані напруги. Намічається спайність може привести до кращого розвитку заміщення в певному напрямку.
2. Петельчатого структура заміщення найбільш типова і часто зустрічається. Кількість залишків заміщення мінливе, зазвичай воно невелике, оскільки ця структура частково відбувається зі структур груп 4,6, 7, 8, а частково також з 9-й. Спочатку може мати місце дуже характерне перевагу певних напрямків, пізніше воно повністю зникає.

ПОДІЛИТИСЯ: